Om foreningen

Rytmisk Musik Vejen – Siden 1971

Bestyrelsen

Peter Amtoft

Formand

formand@rytmiskmusikvejen.dk
20 73 81 22

Dagligdagen i øvelokalerne, booking, FB, overordnet tovholder

Bjarne Ditlevsen

Kasserer

kasserer@rytmiskmusikvejen.dk
26 16 28 82

Økonomi, Indmeldelse/Udmeldelse, Udlejning

Stefan Arentoft

Næstformand

26 22 94 12

Nøgler/Kort, Events, FB, Instagram

Vebeke Boel Lillelund Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Sebastian Pietrzak

Bestyrelsesmedlem

Rytmisk Musik Vejen

RMV blev officielt stiftet som forening under navnet, Rockmusikkens Venner d. 1/1, 1993. Senere, d. 9/9, 2002, skiftede foreningen navn til Rytmisk Musik Vejen.
Før den officielle stiftelse i 1993, havde frivillige musikere i Vejen og omegn sat et stort aftryk på det musikalske miljø. Allerede i 1971 arrangerede byens musikere den første udgave af Vejen Anlægskoncert, som blev overtaget af RMV i 1993 – og med få års undtagelse i 0’erne – blev afholdt helt frem til 40-års jubilæet i 2011.
Før 1993 eksisterede også, hvad vi har kunnet finde frem til, 2 foreninger; Foreningen af Aktive Musikere og VORM (Vejen og Omegns Rytmiske Musiker Forening). Det har desværre ikke været muligt at finde frem til, hvornår disse foreninger har eksisteret fra og til. Men begge foreninger har været arrangører af Anlægskoncerten.

Første gang foreningsnavnet Rockmusikkens Venner dukker op i vores arkiver, er i 1988 på et fødselsdagskort, i anledning af Gudmund Jessens 30-års fødselsdag. Gudmund var en del af det aktive musikmiljø fra starten i 1971, og har også en stor andel i opstarten af RMV. Bl.a. med at få tildelt lokalerne på Østerby skolen, som vi stadig har i dag. Men det viser også, at RMV har fungeret som en uofficiel forening med lokaler, inden den officielle stiftelse i 1993. Præcist hvornår lokalerne er tildelt, har vi ikke kunnet finde frem til. Men ud fra fødselsdagskortet, i 1988, eller årene deromkring.

Siden starten i 1993 har RMV stået bag utallige arrangementer i lokalområdet. Både Anlægskoncerten og det årlige Julejam, som igennem mange år var årets højdepunkter, hvor lokale musikere stod på scenen. Men disse var også arrangementer, hvor tidligere medlemmer, der var flyttet fra byen, kom ’hjem’ for at feste og jamme med hinanden.
Af andre arrangementer der kan nævnes er, Påskejam, Vadehavs Rock, Jam og Musikfestival, Askov Musikscene, og igennem årene – arrangementer ved Byfesten, Open By Night og Sankt Hans aftener.

I dag har RMV erfaret, som mange andre foreninger, at frivillige hænder ikke er så nemme at finde, som tidligere. Derfor er arrangementerne i dag baseret på samarbejde med andre foreninger. Det har bl.a. resulteret i samarbejder med Handelsbyen Vejen For Dig, Vejen kirke, Vejen musikskole og Sløjdscenen.

Udover arrangementer ’Ud af huset’ forsøger RMV også, at fremme det sociale fællesskab ved at invitere medlemmer og støttemedlemmer til Medlemstræf, den årlige oprydningsdag Hyg & Byg og Temaaftener med relevante emner for det musikalske miljø.

RMV råder over 2 øvelokaler, opbevaringsrum, fællesrum, depot og et studie. Hvert band får tildelt én fast ugentligt øvetid, men har man behov for ekstra øvetid op til f.eks. et job, er der også mulighed for det. Dette koordineres i en lukket Fb-gruppe, hvor medlemmer frit kan skrive til og med hinanden i et lukket forum. Booking af studiet foregår også i denne gruppe.
Desuden råder RMV også over en trailer og et komplet PA-anlæg, som medlemmer kan leje til egne jobs.

RMV har en konstant mission, om at give byens musikinteresserede solide rammer at spille musik i – at skabe et miljø, hvor musikerne trives i øvelokalerne og har mulighed for at komme rundt og spille på lokale scener, både for større og mindre publikummer.

Visionerne for RMV er, og har altid været at udbrede glæden ved musik. At skabe stadig bedre vilkår, øget opmærksomhed og interesse for byens mange dygtige amatørmusikere.
RMV’s værdigrundlag hviler på et fundament af fællesskab og sammenhold, men også en forventning om, at alle tager et fælles ansvar. En forening, hvor alle er velkomne og hvor alle kan blive hørt. Både bestyrelsens interne arbejde og foreningens øvrige aktiviteter arrangeres af frivillige kræfter, og drivkraften er igen et tæt sammenhold og fælles ansvar.